Sve smo ovo igrali

Ukupan broj izvdedenih prestava je nekoliko desetina hiljada

Odigrane predstave (505)

-    Pisci: Lebović, Obrenović,
-    Reditelj: Vladimir Putnik - Pinto
-    Premijera: 22.09.1975. - Kosjerić; 23.09.1975. - Titovo Užice

-    Pisci: N.Gernatova, T.Gurevičova
-    Prevod sa češkog: Ankica Frena
-    Režija i scenografija: V.Petković, M.Putniković
-    Premijera: 23.06.1975.godine

-    Pisac: Svetozar Radonjić - Ras
-    Premijera: 20.05.1975.godine

-    Pisac: Svetozar Radonjić - Ras
-    Premijera: 16.05.1975.

-    Pisac: Tutrov
-    Premijera: 05.05.1975.godine

-    Pisac: Dragan Dragojlović
-    Reditelj: Dušan Mihailović
-    Premijera: 07.03.1975.godine

-    Pisci: Stevan Sremac, Aleksandar Glovacki
-    Reditelj: Aleksandar Glovacki
-    Premijera: 27.02.1975.godine

-    Premijera: 14.11.1974.godine

-    Pisac: Branislav Nušić
-    Reditelj: Nikola Veselinović
-    Premijera: 03.10.1974.godine

-    Pisac: Rada Bašića,Saita Orahovca, Blaža Žugića, Ljubiše R.Đenića i Rada V.Poznanovića
-    Režija: Dušan Mihailović. Po ideji Đorđa Radišića
-    Premijera: 23.09.1974.godine

-    Pisac: Đurica Savić
-    Reditelj: Milutin Nović

-    Pisac: Jovan Sterija Popović
-    Reditelj: Đurica Savić
-    Premijera: 24.05.1974.godine

-    Pisac: Bertolt Breht
-    Reditelj: Miodrag Gajić
-    Premijera: 08.04.1974.godine

-    Pisac: Milan Ogrizović
-    Reditelj: Tomislav Janić
-    Premijera: 18.03.1974.godine

-    Pisac: Julius Volski
-    Reditelj i scenograf: Vera Petković k.g.
-    Premijera: 10.02.1974.godine

-    Pisac: Slobodan Stojanović
-    Reditelj: Dušan Mihailović
-    Premijera: 20.12.1973.godine

-    Pisac: Molijer
-    Prevod: Radmila Miljanović-Nikolić
-    Reditelj: Dušan Mihailović
-    Premijera: 13.12.1973.godine

-    Pisac: Kosta Trifković
-    Reditelj: Milutin Nović
-    Premijera: 27.11.1973. godine

-    Pisci: Kosta Trifković - Uroš Glovacki
-    Reditelj: Aleksandar Glovacki
-    Premijera: 1.11.1973. godine

-    Scenario i režija: A.Milosavljević
-    Premijera: 14.10.1973. godine

logo pozorista 250

Trg partizana 12 - 31000 Užice, Srbija

centrala (031) 522-097, 519-966

 

XXVIII JUGOSLOVENSKI POZORIŠNI FESTIVAL UŽICE 

od 1-7. novembra 2023.

Sve o njemu i prethodnim festivalima pogledajte na:

www.JPF.uzickopozoriste.rs

Pozorište na socijalnim mrežama

Ovog meseca na programu