-    Pisci: N.Gernatova, T.Gurevičova
-    Prevod sa češkog: Ankica Frena
-    Režija i scenografija: V.Petković, M.Putniković
-    Premijera: 23.06.1975.godine

Objavljeno u Odigrane predstave

-    Pisac: Svetozar Radonjić - Ras
-    Premijera: 20.05.1975.godine

Objavljeno u Odigrane predstave

-    Pisac: Svetozar Radonjić - Ras
-    Premijera: 16.05.1975.

Objavljeno u Odigrane predstave

-    Pisac: Tutrov
-    Premijera: 05.05.1975.godine

Objavljeno u Odigrane predstave

-    Pisac: Dragan Dragojlović
-    Reditelj: Dušan Mihailović
-    Premijera: 07.03.1975.godine

Objavljeno u Odigrane predstave

-    Pisci: Stevan Sremac, Aleksandar Glovacki
-    Reditelj: Aleksandar Glovacki
-    Premijera: 27.02.1975.godine

Objavljeno u Odigrane predstave

-    Pisac: Branislav Nušić
-    Reditelj: Nikola Veselinović
-    Premijera: 03.10.1974.godine

Objavljeno u Odigrane predstave

-    Pisac: Rada Bašića,Saita Orahovca, Blaža Žugića, Ljubiše R.Đenića i Rada V.Poznanovića
-    Režija: Dušan Mihailović. Po ideji Đorđa Radišića
-    Premijera: 23.09.1974.godine

Objavljeno u Odigrane predstave

Budimo u vezi

  • Trg partizana 12 - 31000 Užice, Srbija.
  • centrala (031) 522-097, 519-966