Usluge prevoza za Narodno pozorište Užice - poziv za podnošenje ponuda

10 Maj

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ УЖИЦЕ
Број: 2-403/19
Датум: 08.05.2019.год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНOШЕЊЕ ПОНУДА


Јавна набавка мале вредности (услуге) бр.2 - услуге превоза за потребе Народног позоришта Ужице: превоз минибусом ансамбла Позоришта у земљи и иностранству и превоз технике и декора минибусом са приколицом или по потреби камион 3,5 тона носивости. Назив и ознака из општег речника набавке: 60130000 услуге друмског путничког превоза за посебне намене 

Budimo u vezi

  • Trg partizana 12 - 31000 Užice, Srbija.
  • centrala (031) 522-097, 519-966